ZAWÓR ZWROTNY SKOŚNY TYP 337

Karta katalogowa

Uwaga

CHARAKTERYSTYKA:
Średnica - 15 -200 mm;
Ciśnienie - 40 bar (możliwe jest wykonanie z kołnierzami na 6, 10, 16, 25 bar);
Temperatura - do 530°C (dla uszczelnienia miękkiego ≤ 200°C);
Medium - woda, para wodna i inne neutralne ciekłe i gazowe substancje a także paliwa ropopochodne i woda morska.

WYKONANIE:
typ / przyłącza / materiał kadłuba / rodzaj grzyba i pierścienia grzyba / inne
Przykład: 337 / --- / --- / --- / ---
Przykład: 337 / S / U / P / WM

ZASTOSOWANIE:
Zawory zwrotne przeznaczone są do ochrony rurociągu przed strumieniem powrotnym czynnika roboczego.