O Firmie

Przedsiębiorstwo FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ WAKMET jest przodującym oferentem armatury staliwnej w zakresie ciśnień od 0,6MPa do 63,0MPa o przelotach od DN 4mm do DN 1500mm w zakresie temperatur od -190ºC do 670ºC. Długoletnie doświadczenie załogi, nowości techniczne i właściwe metody wykończenia dla pojedynczych egzemplarzy są podstawą do rozwiązywania szczególnych problemów.

Zawory FAP WAKMET spełniają wymagania wysokiej jakości i mają niewątpliwy wpływ na trwałość oraz bezpieczeństwo Państwa urządzeń. Od momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego do końcowego montażu poszczególne detale są poddawane ciągłej kontroli.

W firmie funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 certyfikowany przez Lloyd’s Register Quality Assurance. Posiadamy również certyfikat na wytwarzanie armatury zgodnie z dyrektywą ciśnienia PED 97/23/EC moduł D1, H również certyfikaty zgodności w systemie GOST R i zezwolenie ROSTECHNADZOR, Certyfikat TRD110.

Główne grupy wyrobów:

  • zawory zaporowe proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN1,6MPa do 60,0MPa,
  • zawory zaporowe proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego z mieszkowym uszczelnieniem dławnicy PN1,6MPa do 60,0MPa,
  • zawory zwrotne proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN1,6MPa do 60,0MPa,
  • osadniki proste i skośne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN 1,6MPa do 60,0MPa,
  • przezierniki ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN 1,6MPa,
  • zasuwy klinowe do spawania i kołnierzowe z nasadą kozłową ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN 1,0MPa do 60,0MPa,
  • klapy zwrotne do spawania i kołnierzowe ze stali i staliwa węglowego i kwasoodpornego PN 1,6MPa do 40,0MPa,
  • kosze ssawne zaworowe kołnierzowe ze stali i staliwa kwasoodpornego PN 1,0MPa,
  • armatura specjalistyczna jak zawory regulacyjne, zawory do hydroinżekcji, kriogeniki, minimalnego przepływu oraz wiele innych.