Galeria

Modele:
Zasuwa ZS250NA
Zasuwa ZK63
Osadnik 293
Zawór 649
Klapa zwrotna KZK250
Zasuwa ZS250
Zawór zwrotny 482
Zawór zaporowy 530S
Klapa
Klapa
Osadnik
Zasuwa
Osadnik prosty 932

Zdjęcia:
Armatura specjalistyczna
Zawór regulacyjny
Zawór kriogeniczny
Zawór zaporowy 218
Zawór zwrotny 292
Armatura specjalistyczna
Armatura specjalistyczna
Zawór regulacyjny z napędem pneumatycznym
Zawór zaporowy kątowy 222
Zawór zaporowy 422